O seminarium    

   W chwili obecnej polski sektor publiczny znalazł się w szczególnym momencie. Z jednej strony rewolucja technologiczna powoduje coraz większe oczekiwania ze strony obywateli co do możliwości wykorzystywania Internetu oraz i innych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym mobilnych, do kontaktów z jednostkami publicznymi.  Z drugiej strony trwające od kilku lat spowolnienie gospodarcze przekłada się na konieczność realizacji przez organizacje publiczne (w szczególności urzędy) coraz to nowych zadań publicznych bez zwiększenia ich zasobów, przede wszystkim obsady kadrowej. Bez ich efektywnego wsparcia rozwiązaniami informatycznymi będzie to niemożliwe do osiągnięcia, lub przełoży się na znaczne obniżenie jakości świadczonych usług. Wreszcie korzystną okolicznością jest to, iż środki z Unii Europejskiej dają niepowtarzalną szansę budowy podwalin do realizacji Cyfrowego Państwa. Przysłowiowym „wąskim gardłem” w realizacji tych prac zaczyna być nie brak pieniędzy (jak to bywało we wcześniejszych latach), lecz w wielu wypadkach niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb umiejscowienie działu informatyki w jednostkach sektora publicznegoW praktyce dział ten jest bowiem postrzegany nie jako centrum kreowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających wartość publiczną, ale miejsce generowania kosztów.  W Zakładzie Systemów Informacyjnych SGH pojawiła się więc inicjatywa mająca na celu wypracowanie praktycznych instrumentów (na poziomie zarządzania strategicznego IT, zarządzania projektami IT oraz zarządzania usługami IT) zwiększających efektywność funkcjonowania działów IT w organizacjach publicznych. Pierwszym akcentem tego przedsięwzięcia jest seminarium pt.: "Jak zmienić rolę działów informatyki w jednostkach sektora publicznego?". Udział w seminarium dla przedstawicieli sektora publicznego (do trzech osób z jednej jednostki) jest nieodpłatny.  Serdecznie zapraszamy!.

 

Organizator   


Źródło: Gazeta Wyborcza
narzędzia kamieniarskie
Organizatorem Seminarium "Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?" jest Zakład Systemów Informacyjnych, kierowany przez prof. SGH dra hab. Andrzeja Sobczaka. Zakład prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego IT, architektury korporacyjnej oraz projektowania systemów informatycznych.    

 

Zakład działa w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, której kierownikiem jest prof. SGH dr hab. Andrzej Kobyliński. Katedra była pionierem w kształtowaniu kierunku informatyki gospodarczej (Business Informatics) w Polsce. Obecnie, w ramach Katedry, prowadzone są prace badawcze z zakresu modelowania systemów informatycznych, systemów ekspertowych oraz badania potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

 

Program

9.00 - 10.00 Rejestracja. Powitalny poczęstunek.
10.00 - 10.15 Oficjalne otwarcie seminarium
Przedstawiciele władz SGH
10.15 - 10.35 Koncepcja Informatyzacji Zintegrowanej w sektorze publicznym
Andrzej Ręgowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
10.35 - 10.55 Architektura korporacyjna w transformacji polskiej administracji podatkowej
Roman Janczarek, Naczelnik Wydziału e-Podatki, Ministerstwo Finansów
10.55 - 11.15 Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym jednostek sektora finansów publicznych
Przemysław Ligenza, p.o. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego
11.15 - 11.35 Plany reorganizacji IT w sądownictwie
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
11.35 - 11.55 Zarządzanie portfelem IT nakierowane na dostarczanie wartości publicznej
prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Szkoła Główna Handlowa
11.55 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 12.35 Zarządzanie projektowe sposobem na innowacyjność w sektorze finansów publicznych
Małgorzata Szelachowska, Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
12.35 - 12.55 Zarządzania IT w administracji publicznej z perspektywy zmian wprowadzanych w ZUS
Dariusz Śpiewak, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Informatyki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
12.55 - 13.15 Zarządzanie projektami w administracji publicznej – obszar pełen wyzwań
Igor Bednarski, kierownik projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Centrum Projektów Informatycznych
13.15 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 14.20 IT źródłem wartości dla organizacji – na przykładzie UM w Gdańsku
Barbara Szymańska, Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miasta Gdańska
14.20 - 14.40 My lokalni (CIO)...
Andrzej Feterowski, Prezes Szczecinskiego Parku Naukowo-Technologicznego
14.40 - 15.00 Wdrażanie mechanizmów zarządzania ładem danych w organizacjach publicznych
Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego
15.00 - 15.20 Standaryzacja, unifikacja, kultura organizacyjna w  miejskim IT - od czego zacząć
Przemysław Janczak, Dyrektor Departamentu Informatyki w Urzędzie Miejskim Łodzi
15.20 - 15.40 Przerwa kawowa
15.40 - 16.00 Organizacja działów IT a realizacja celów ustawowych podmiotów publicznych
Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
16.00 - 16.20 Urzędnik klientem działu IT - ITIL w praktyce 
Dariusz Jędryczek, Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia
16.20 - 16.40 COBIT 5.0 - instrument zapewnienia ładu organizacji IT
Tomasz Urbański, Wiceprezes ds. Operacyjnych, PKP Informatyka
16.40 - 17.00 Stanowienie aktów prawnych a budowa systemów IT - powiązania i sprzeczności
Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
17.00 Podsumowanie merytoryczne seminarium
prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Szkoła Główna Handlowa